zeros, ones, eye, rand, diag

 MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

 

Matlab’da Özel Matrisler

Bu bölümde Matlab’da aşağıdaki Özel Matris işlemlerini sırasıyla göreceksiniz.

 1. Sıfır matrisi: Matlab zeros komutu

 2. Birler matris: Matlab ones komutu

 3. Birim matris: Matlab eye komutu

 4. Random matrisi: Matlab rand komutu

 5. Köşegen (diagonal) matris: Matlab diag komutu

zeros(m, n) komutu m x n boyutunda sıfırlardan oluşan bir matris oluşturur.

Örnek

zeros(4,3)

ans =

0     0     0

0     0     0

0     0     0

0     0     0

zeros(m) komutu m x m boyutunda sıfırlardan oluşan kare bir matris oluşturur.

Örnek

zeros(3)

ans =

0     0     0

0     0     0

0     0     0

ones(m, n) komutu m x n boyutunda birlerden oluşan bir matris oluşturur.

Örnek

ones(4,3)

ans =

1     1     1

1     1     1

1     1     1

1     1     1

 

eye(m, n) komutu m x n boyutunda birim matris oluşturur.

Örnek

eye(4,3)

ans =

1     0     0

0     1     0

0     0     1

0     0     0

 eye(m) komutu m x m boyutunda birim matris oluşturur.

Örnek

eye(4)

ans =

1     0     0     0

0     1     0     0

0     0     1     0

0     0     0     1

rand(n) komutu n x n boyutunda elemanları 0-1 aralığından rastgele seçilmiş olarak bir matris oluşturur.

Örnek

rand(4)

ans =

0.8147    0.6324    0.9575    0.9572

0.9058    0.0975    0.9649    0.4854

0.1270    0.2785    0.15760.8003

0.9134    0.5469    0.9706    0.1419

rands(m, n) komutu m x n boyutunda elemanları  -1- 1 aralığından rastgele seçilmiş olarak bir matris oluşturur.

Örnek

rands(4,3)

ans =

-0.1565    0.3115    0.3575

0.8315   -0.9286    0.5155

0.5844    0.6983    0.4863

0.9190    0.8680   -0.2155

 diag(d) komutu köşegeni d vektörünün elemanlarından oluşan diagonal bir matris üretir.

Örnek

d = [1 2 3];

>> diag(d)

ans =

1     0     0

0     2     0

0     0     3

Matris ve Vektörler ile ilgili diğer konular:

Matlab’da Vektör İşlemleri

Matlab’da Vektör Tanımlama, Matlab’da Bir Vektörün Tranzposu, Matlab linspace komutu, Matlab logspace komutu, Matlab mean komutu,Matlab length komutu, Matlab max komutu, Matlab min komutu,Matlab prod komutu,Matlab sign komutu, Matlab find komutu,Matlab fix komutu, Matlab floor komutu

Matlab’da Matris İşlemleri

 1. Matlab’da Matris Tanımlama

 2. Matlab’da Bir Matrisin Elemanlarına Ulaşma

 3. Matlab’da Bir Matrisin Alt Matrislerine ve Vektörlerine Ulaşma

 4. Matlab’da Matrislerin Yeniden Şekillendirilmesi

 5. Matlab’da Matrislerin Boyutunun Değiştirilmesi

 6. Matlab’da Bir Matrise Satır veya Sütun Eklenmesi

 7. Matlab’da Bir Matrisin Satır/Sütununun Silinmesi

 8. Matlab’da Matrislerin Birleştirilmesi

Matlab’da Matrislerin Aritmetik İşlemleri

 1. Matlab’da Matrislerin Toplanması

 2. Matlab’da Matrislerin Birbirinden Çıkarılması

 3. Matlab’da Matrislerin Çarpılması

 4. Matlab’da .*  işlemi

Matlab’da Matrisler ile İlgili Özel Komutlar

 1. Matlab’da Bir  Matrisin Determinantının Alınması: Matlab det komutu

 2. Matlab’da Bir Matrisin Rankının Alınması: Matlab rank komutu

 3. Matlab’da Bir Matrisin İzinin Bulunması: Matlab trace komutu

 4. Matlab’da Bir Matrisin Tersinin Bulunması: Matlab inv komutu

 5. Matlab’da Bir Matrisin Karakteristik Denkleminin Bulunması: Matlab poly komutu

 6. Matlab’da Bir Matrisin Özdeğer ve Özvektörlerinin Bulunması: Matlab eig komutu

 7. Matlab’da Bir Matrisin Ortogonal Matrisinin Bulunması: Matlab orth komutu

 8. Matlab’da find komutunun matrislere uygulanışı

 9. Matlab’da sort komutunun matrislere uygulanışı

 

Matlab Özel Ders Ücretler

Matlab Özel Ders Ücretleri