det, rank, trace, inv, poly, eig, orth, find, sort

MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

 

 

Matlab’da Matrisler ile İlgili Özel Komutlar

Bu bölümde Matlab’da aşağıdaki matris ile ilgili hazır komutları sırasıyla göreceksiniz.

 1. Matlab’da Bir  Matrisin Determinantının Alınması: Matlab det komutu

 2. Matlab’da Bir Matrisin Rankının Alınması: Matlab rank komutu

 3. Matlab’da Bir Matrisin İzinin Bulunması: Matlab trace komutu

 4. Matlab’da Bir Matrisin Tersinin Bulunması: Matlab inv komutu

 5. Matlab’da Bir Matrisin Karakteristik Denkleminin Bulunması: Matlab poly komutu

 6. Matlab’da Bir Matrisin Özdeğer ve Özvektörlerinin Bulunması: Matlab eig komutu

 7. Matlab’da Bir Matrisin Ortogonal Matrisinin Bulunması: Matlab orth komutu

 8. Matlab’da find komutunun matrislere uygulanışı

 9. Matlab’da sort komutunun matrislere uygulanışı

det(x) komutu matrisin determinantını hesaplar.

Örnek

X = \begin{bmatrix} 9 & 13& 7 \\ 11 & 8 & 4 \\ 2 & 10& 3 \end{bmatrix}

matrisinin determinantını hesaplayınız.

X = [9 13 7 ; 11 8 4 ; 2 10 3];

>> det(X)

ans =

189

 rank(X) komutu matrisin rankını hesaplar.

Örnek

X = \begin{bmatrix} 9 & 13& 7 \\ 11 & 8 & 4 \\ 2 & 10& 3 \end{bmatrix}

matrisinin rankını hesaplayınız.

X = [9 13 7 ; 11 8 4 ; 2 10 3];

rank(X)

ans =

3

 trace(X) komutu matrisin izini verir.

Örnek

X = \begin{bmatrix} 9 & 13& 7 \\ 11 & 8 & 4 \\ 2 & 10& 3 \end{bmatrix}

matrisinin izini hesaplayınız.

X = [9 13 7 ; 11 8 4 ; 2 10 3];

trace(X)

ans =

20

 inv(X) komutu matrisin tersini verir.

Örnek

X = \begin{bmatrix} 9 & 13& 7 \\ 11 & 8 & 4 \\ 2 & 10& 3 \end{bmatrix}

matrisinin tersini hesaplayınız.

X = [9 13 7 ; 11 8 4 ; 2 10 3];

inv(X)

ans =

-0.0847    0.1640   -0.0212

-0.1323    0.0688    0.2169

0.4974   -0.3386   -0.3757

 poly(X) komutu tanımlanmış bir matrisin karakteristik denklemini verir.

Örnek

X = \begin{bmatrix} 9 & 13& 7 \\ 11 & 8 & 4 \\ 2 & 10& 3 \end{bmatrix}

matrisinin karakteristik denklemini  hesaplayınız.

X = [9 13 7 ; 11 8 4 ; 2 10 3];

poly(X)

ans =

1.0000  -20.0000  -74.0000 -189.0000

 

eig(X) tanımlanmış bir matrisin özdeğerlerini verir.

Örnek

X = \begin{bmatrix} 9 & 13& 7 \\ 11 & 8 & 4 \\ 2 & 10& 3 \end{bmatrix}

matrisinin karakteristik denklemini  hesaplayınız.

X = [9 13 7 ; 11 8 4 ; 2 10 3];

eig(X)

ans =

23.4924

-1.7462 + 2.2352i

-1.7462 – 2.2352i

[y, z] = eig(X) özvektörlerini ve özdeğerlerini verir.

Örnek

X = \begin{bmatrix} 9 & 13& 7 \\ 11 & 8 & 4 \\ 2 & 10& 3 \end{bmatrix}

matrisinin özvektörlerini ve özdeğerlerini hesaplayınız.

 

X = [9 13 7 ; 11 8 4 ; 2 10 3];

y =

0.7132         -0.0031 – 0.2981i     -0.0031 + 0.2981i

0.6000        -0.3950 + 0.2459i     -0.3950 – 0.2459i

0.3624         0.8335                       0.8335

z =

23.4924           0                             0

0          -1.7462 + 2.2352i       0

0                  0                          -1.7462 – 2.2352i

 

orth(X) komutu tanımlanmış bir matrisin ortogonal matrisini verir.

Örnek

X = \begin{bmatrix} 9 & 13& 7 \\ 11 & 8 & 4 \\ 2 & 10& 3 \end{bmatrix}

matrisinin ortogonal matrisini hesaplayınız.

X = [9 13 7 ; 11 8 4 ; 2 10 3];

orth(X)

ans =

-0.7193    0.1170   -0.6848

-0.5663   -0.6697    0.4804

-0.4025    0.7333    0.5480

find(Y)

Örnek

Y = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}

 

Y = [5 10; 8 0];

>> find(Y)

ans =

1

2

3

sort(Z) komutu her kolonu ayrı ayrı değerlendirir.

Örnek

Z = [2 3; 8 -1; 9 0];

>> sort(Z)

ans =

2    -1

8     0

9     3

Matlab Özel Ders Ücretler

Matlab Özel Ders Ücretleri

Matris ve Vektörler ile ilgili diğer konular:

Matlab’da Vektör İşlemleri

Matlab’da Vektör Tanımlama, Matlab’da Bir Vektörün Tranzposu, Matlab linspace komutu, Matlab logspace komutu, Matlab mean komutu,Matlab length komutu, Matlab max komutu, Matlab min komutu,Matlab prod komutu,Matlab sign komutu, Matlab find komutu,Matlab fix komutu, Matlab floor komutu

Matlab’da Matris İşlemleri

 1. Matlab’da Matris Tanımlama

 2. Matlab’da Bir Matrisin Elemanlarına Ulaşma

 3. Matlab’da Bir Matrisin Alt Matrislerine ve Vektörlerine Ulaşma

 4. Matlab’da Matrislerin Yeniden Şekillendirilmesi

 5. Matlab’da Matrislerin Boyutunun Değiştirilmesi

 6. Matlab’da Bir Matrise Satır veya Sütun Eklenmesi

 7. Matlab’da Bir Matrisin Satır/Sütununun Silinmesi

 8. Matlab’da Matrislerin Birleştirilmesi

Matlab’da Matrislerin Aritmetik İşlemleri

 1. Matlab’da Matrislerin Toplanması

 2. Matlab’da Matrislerin Birbirinden Çıkarılması

 3. Matlab’da Matrislerin Çarpılması

 4. Matlab’da .*  işlemi

Matlab’da Özel Matrisler

Sıfır matrisi: Matlab zeros komutu, Birler matris: Matlab ones komutu, Birim matris: Matlab eye komutu, Random matrisi: Matlab rand komutu, Köşegen (diagonal) matris: Matlab diag komutu