Matlab Özel Ders

Matlab’ı kısa sürede etkin bir şekilde öğrenmek mi istiyorsunuz ?

Bunun için en iyi yol, kendi seviyenize uygun birebir Matlab Özel Derslerinden faydalanmanızdır.

Birebir Matlab Özel Dersleri‘nde zamanı ve eğitim programın hızını yoğunluğunuza göre kendiniz ayarlayabilirsiniz.Katılmadığınız, kaçırmadığınız dersler için para ödemezsiniz. Zamandan ve paranızdan tasarruf edersiniz.

Matlab Özel Ders Ücret:

Temel Eğitimde en az 9 saat özel ders verilir.

Kaç saat derse ihtiyaç duyulduğu, seviyeye ve talep edilen bilgi seviyesine göre değişir.
İlk önce ilk paketi satın alıp daha sonra diğerine geçebilirsiniz.
Matlab Özel Ders Ücretler

Matlab Özel Ders Ücretleri

 

Ücret başlangıçta alınır.
İlk günkü dersten sonra öğrenci memnun kalmaz ise, ücret tamamen anında iade edilir (ilk gün dersi için 100 TL kesinti yapılarak)
Ders İstanbul’da evinizde veya dışarıda bir yerde yapılabilir.
İstanbul dışındakiler için Skype üzerinden de özel ders verilir.

Matlab Özel Ders İçeriği: (Temel Eğitim)

İçerik ihtiyaca göre daraltılıp genişletilebilir.

MATLAB ÖZEL DERS KONU 1: Matlab’a Giriş

 • Matlab Çalışma Pencereleri
 • Matlab Çalışma Alanı
 • Matlab Komut Penceresi
 • Matlab Yardım Komutları

MATLAB ÖZEL DERS KONU 2: Matlab’da Değişkenler ve İfadeler

 • Matlab’da Veri Tipleri
 • Matlab’da Değişkenler
 • Matlab’da Özel Sabitler ve Değişkenler
 • Matlab’da Aritmetik Operatörler
 • Matlab’da İlişki Operatörleri
 • Matlab’da Mantıksal Operatör ve Fonksiyonlar

MATLAB ÖZEL DERS KONU 3:  Matlab’da Vektör ve Matrisler

 • Matlab’da Skalerler ve Vektörler
 • Matlab’da Verilerin Matrise Girilmesi
 • Matlab’da Matris İndeksleri
 • Matlab’da Matris Şekillendirme
 • Matlab’da Matris ve Dizi İşlemleri

MATLAB ÖZEL DERS KONU 4: Matlab’da Polinomlar

 • Matlab’da bir polinomun girilmesi
 • Matlab’da bir polinomun köklerinin bulunması
 • Matlab’da polinomların toplanması ve çıkarılması
 • Matlab’da polinomların çarpılması
 • Matlab’da polinomların bölünmesi
 • Matlab’da bir matrisin karekteristik polinomunun bulunması
 • Matlab’da eğri uydurulması

MATLAB ÖZEL DERS KONU 5: Matlab’da Giriş – Çıkış İfadeleri

 • Matlab’da Giriş Verileri
 • Matlab’da interaktif girişler
 • Matlab’da verilerin okunması ve saklanması
 • Matlab’da çıkış komutları
 • Matlab’da Düşük Seviye Giriş – Çıkış Fonksiyonları

MATLAB ÖZEL DERS KONU 6: Matlab’da Grafik Çizdirme

 • Matlab’da İki boyutlu çizimler
 • Matlab’da Çoklu çizimler
 • Matlab’da Düzenlemeler
 • Matlab’da Aynı anda birden fazla çizim yaptırma
 • Matlab’da Özel iki boyutlu çizimler
 • Matlab’da Üç boyutlu çizim

MATLAB ÖZEL DERS KONU 7: Matlab’da Programlama

 • Matlab’da Döngüler (for, while)
 • Matlab’da Kontrol yapıları (if, switch, break, continue, error, try-catch)
 • Matlab’da Matlab Editörü
 • Matlab’da M-File oluşturma
 • Matlab’da Alt program fonksiyonları
 • Matlab’da Programlama Örnekleri
 • Matlab’da Fonksiyonlar
 • Matlab’da Hatalar ve Uyarılar
 • Matlab’da hata ayıklama

MATLAB ÖZEL DERS KONU 8:Matlab’da Uygulamalar

 

Ayrıca sizinle aynı seviyede olan birkaç arkadaşınızla grup oluşturup Matlab Grup Eğitimlerinden daha uygun şekilde yararlanabilirsiniz.

 

E-posta:

matlab.akademi@yandex.com