Matrislerin Çarpılması, Toplanması

 MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

 

Matlab’da Matrislerin Aritmetik İşlemleri

Bu bölümde Matlab’da aşağıdaki matris aritmetik işlemlerini sırasıyla göreceksiniz.

 1. Matlab’da Matrislerin Toplanması

 2. Matlab’da Matrislerin Birbirinden Çıkarılması

 3. Matlab’da Matrislerin Çarpılması

 4. Matlab’da .*  işlemi


Matlab’da Matrislerin Toplanması

Örnek:

X = \begin{bmatrix} 11 & 4 & 5 \\ 12 & 9 & 7 \end{bmatrix}          ve       Y = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 8 & 1 & 2 \end{bmatrix}

matrislerini toplayınız.

>>X = [11 4 5 ; 12 9 7];

>>Y = [6 4 3 ; 8 1 2];

>>Z = X + Y

Z =

17     8     8

20    10     9

Matlab’da Matrislerin Birbirinden Çıkarılması

Örnek:

X = \begin{bmatrix} 11 & 4 & 5 \\ 12 & 9 & 7 \end{bmatrix}          ve       Y = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 8 & 1 & 2 \end{bmatrix}

matrislerini birbirinden çıkarınız.

>>X = [11 4 5 ; 12 9 7];

>>Y = [6 4 3 ; 8 1 2];

>>W = X – Y

W =

5     0     2

4     8     5

Matlab’da Matrislerin Çarpılması

X = \begin{bmatrix} 11 & 4 & 5 \\ 12 & 9 & 7 \end{bmatrix}         ve    T = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 4 & 1 \\  3 & 2 \end{bmatrix}

olmak üzere X ve T matrislerini birbiriyle çarpınız.

 

X = [11 4 5 ; 12 9 7];

T = [6 8 ; 4 1 ; 3 2];

Q = X*T

Q =

97   102

129   119

 Örnek

R = \begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}

matrisinin 3.dereceden üssünü hesaplayanız.

R=[11 4 ; 12 9];

U = R^3

U =

2819        1396

4188        2121

Bir matristen skaler bir değerin çıkartrılması şeklindeki bir işlemde X matrisinin bütün elemanlarından 5 çıkarılacaktır.

Örnek

X = [11 4 5 ; 12 9 7];

>> a = X-2

a =

9     2     3

10     7     5

 

Matlab Özel Ders Ücretler

Matlab Özel Ders Ücretleri

Matlab’da .*  işlemi

Matlab’da * ile .* işlemi tamamen farklıdır. .* işlemi Matlab’a özgü bir işlemdir. * işlemi matris çarpımı verirken .* işlemi aynı boyuttaki  matrisleri eleman-eleman çarpara ve yine aynı boyutta bir matris verir.

Örnek

G = \begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}        ve     F = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}

G = [11 4  ; 12 9 ];

F = [6 8 ; 4 1 ];

G*F

ans =

82    92

108   105

>> G.*F

ans =

66    32

48     9

Görüldüğü üzere A*B ≠ A .* B

Matris ve Vektörler ile ilgili diğer konular:

Matlab’da Vektör İşlemleri

Matlab’da Vektör Tanımlama, Matlab’da Bir Vektörün Tranzposu, Matlab linspace komutu, Matlab logspace komutu, Matlab mean komutu,Matlab length komutu, Matlab max komutu, Matlab min komutu,Matlab prod komutu,Matlab sign komutu, Matlab find komutu,Matlab fix komutu, Matlab floor komutu

Matlab’da Matris İşlemleri

 1. Matlab’da Matris Tanımlama

 2. Matlab’da Bir Matrisin Elemanlarına Ulaşma

 3. Matlab’da Bir Matrisin Alt Matrislerine ve Vektörlerine Ulaşma

 4. Matlab’da Matrislerin Yeniden Şekillendirilmesi

 5. Matlab’da Matrislerin Boyutunun Değiştirilmesi

 6. Matlab’da Bir Matrise Satır veya Sütun Eklenmesi

 7. Matlab’da Bir Matrisin Satır/Sütununun Silinmesi

 8. Matlab’da Matrislerin Birleştirilmesi

Matlab’da Özel Matrisler

Sıfır matrisi: Matlab zeros komutu, Birler matris: Matlab ones komutu, Birim matris: Matlab eye komutu, Random matrisi: Matlab rand komutu, Köşegen (diagonal) matris: Matlab diag komutu

Matlab’da Matrisler ile İlgili Özel Komutlar

 1. Matlab’da Bir  Matrisin Determinantının Alınması: Matlab det komutu

 2. Matlab’da Bir Matrisin Rankının Alınması: Matlab rank komutu

 3. Matlab’da Bir Matrisin İzinin Bulunması: Matlab trace komutu

 4. Matlab’da Bir Matrisin Tersinin Bulunması: Matlab inv komutu

 5. Matlab’da Bir Matrisin Karakteristik Denkleminin Bulunması: Matlab poly komutu

 6. Matlab’da Bir Matrisin Özdeğer ve Özvektörlerinin Bulunması: Matlab eig komutu

 7. Matlab’da Bir Matrisin Ortogonal Matrisinin Bulunması: Matlab orth komutu

 8. Matlab’da find komutunun matrislere uygulanışı

 9. Matlab’da sort komutunun matrislere uygulanışı