plot, xlabel, ylabel, title, grid komutu

MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.


Matlab’da Grafik Çizimi

Matlab’da grafik çizdirmek oldukça kolaydır. 2 Boyutlu, 3 Boyutlu çizimler Matlab’da rahatlıkla yapılır. Matlab’da bir çok işlemde olduğu gibi Matlab’da çizim yaptırmak için vektölere (dizilere) ihtiyacımız olacaktır.

Örnek:

y =1+  x^2  eşitliğinin grafiğini çizdirelim.

Komutlarımızı Matlab komut ekranından yazabiliriz.

İlk olarak grafiğin yatay ekseni oluşturacak x değişkeni için x dizisini oluşturalım.

>> x = 0:0.5:20;

Bu ifadeyle 0’dan başlayan 0.5 adım büyüklüğü ile artan ve 20’de biten 41 elemanlı  bir dizi oluşturmuş olduk. Oluşan x dizisini Matlab penceresinin Workspace kısmında görebiliriz.

Grafiğin dikey ekseni oluşturacak y değişkeni için de y dizisini oluşturmamız gerekiyor.

y dizisinin elemanlarının değerlerin x’e bağlıdır.

>> y = 1 + x.^2;

Böylelikle 41 elemanlı y dizisini de elde ettik.

Matlab Grafik Çizdirme

Workspace’de x ve y dizisini görebiliyoruz.  Dizilerin eleman sayılarını ve  minimum – maksimum değerlerini de Workspace’den görebiliriz.

Matlab’da Grafik çizimi yapabilmemiz için eşit boyutlu iki diziye ihtiyacımız vardır. Dizinin elemanlarının her biri bir x-y çifti oluşturacaktır. Bu x-y kartezyen koordinat sisteminde bir noktayı belirtecektir. Bu noktaların birleştirilmesi ile de grafik çizilmiş olacaktır.

Grafiği çizdirmek için ‘plot’ komutunu kullanacağız.

MATLAB KURSU İÇİN TIKLAYIN.

 Matlab plot komutu:

plot(x_ekseni, y_ekseni)

Bizim çizimimizde x eksenini x dizisi, y eksenini y dizisi oluşturacaktır.

>> plot(x,y)

Komutu yazıp enter tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki pencere açılır.

Matlab Grafik Çizdirme

MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Örnek 2:

Matlab’da sinus grafiğinin çizdirilmesi

Grafiğin yatay eksenini açı değerleri, düşey eksenini ise bu açı değerlerinin sinus değerleri oluşturacaktır. Onun 2 adet diziye ihtiyacımız var.

Birinci dizimiz açılar olacakdır.

>>angles = 0: pi/ 360 : 2*pi;

Bu komutun anlamı 0’dan 2*pi’ye pi/360 (çok küçük bir adım değeri, farklı bir değer de seçilebilirdi, 0.1 gibi) adımla dizi oluştur demektir.

Sıra düşey ekseni için dizinin oluşturulmasında;

>> y = sin(angles);

Workspace’e baktığımızda elimizde aynı boyutta (aynı eleman sayısına sahip) angles ve x adında 2 dizimizin olduğunu görürüz. O zaman bu 2 diziyi kullanarak bir çizim yaptırabiliriz.

Bizim çizdirmek istediğimiz grafikte x ekseninde açı değerleri, y ekseninde ise sinus değerleri olsun istiyoruz.

>> plot(angles, y)

 

Matlab label ve title  komutu

Bir önceki  örnekte sin(x) grafiğini elde ettik. Ancak bu ifadeyi daha güzel hale getirebiliriz: Eksenleri etiketliyebiliriz (label), grafiğe başlık verebiliriz (title) ve ızgara ekleyebiliriz (grid).

label ve title komutunun genel kullanım formatı:

xlabel(‘x eksenine verilecek etiket’)

ylabel(‘y eksenine verilecek etiket’)

title(‘grafiğin başlığı’)

Örnek:

>> angles = 0: pi/ 360 : 2*pi;

>> y = sin(angles);

>> plot(angles, y)

>> xlabel(‘açılar (rad)’);

>> ylabel(‘sinus(x)’);

>> title(‘sinus(x) Grafiği’)

Skype üzerinden online canlı özel ders için tıklayın.

Matlab grid komutu

grid komutu grafiğimize ızgara eklemeye yarar. Bu bize değerleri grafikten daha rahat okumamıza olanak sağlar.

Yazdığımız komutlara grid komutunu da eklersek:

>>grid;

  • Matlab’da Grafik Çizdirme ile İlglili Diğer Konular:

 

Matlab Özel Ders Ücretler

Matlab Özel Ders Ücretleri

MATLAB KURSU İÇİN TIKLAYIN.

MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Skype üzerinden online canlı özel ders için tıklayın.

E-posta:

matlab.akademi@yandex.com

GSM: +90 507 8165710