Sub-plot (Alt Çizimler)

Subplot (Alt Çizimler)

Subplot bir pencerenin içinde bir kaç grafiğin alt alta veya yan yana çizme işlemidir.