Matlab Uygulamaları – Matlab Örnekleri

MATLAB UYGULAMALARI – MATLAB PROJE ÖRNEKLERİ

Matlab projelerine / ödevlerine / tezlerine doğrudan destek sağlanılmamaktadır.

Sadece Matlab Özel Ders veya Matlab Grup Ders desteği sağlanılmaktadır.

Matlab Uygulaması 1

OPTİMAL KARGO DAĞITIM YÖRÜNGESİ TAHMİNİ

Bir lojistik ve kargo dağıtım firmasının ihtiyaç duyduğu, günlük dinamik olarak değişen ve minimize edilmesi istenen maliyet fonksiyonları (dağıtıma aktarılan zaman, yakıt tüketimi vb.) ve gözetilmesi gereken zaman ve lojiksel kısıtlar altında (mesai saatleri, kişi çalışma saatleri, araç sayısı, depo doluluk oranı vb.), günlük optimal dağıtım yörünge ağının belirlenmesi sağlanmış, firmanın giderlerinin azaltılması ve zaman yönünden veriminin artırılması sağlanmıştır.

matlab uygulamaları örnek 1

matlab uygulaması 

 

Matlab Uygulaması 2

KILCAL BORUDAN AKAN GAZ HACMİNİN ÖLÇÜLMESİ

Üniversite-Sanayi ortaklı bir projeye destek kapsamında, ince cidarlı kılcal bir borudan akan sıvı-gaz karışımının yüksek hızlı kamera ile elde edilen fotoğrafları üzerinde çalışan yüksek verimlilikte görüntü işleme algoritmaları tasarımı yapılmış, bu sayede yüksek hızda akan akışkan içerisindeki sıvı gaz hacimleri gerçek zamanlı olarak ölçülebilmiştir. Akışkan fotoğraflarındaki karmaşıklık düzeyinin fazla ve karşıtlıkların az olması nedeniyle oldukça zor olan bir görüntü işleme problemine çözüm sunulabilmiştir.

matlabuygulamalari03

Matlab Uygulamaları

Matlab Uygulamaları

 

Matlab Uygulaması 3

GERÇEK ZAMANLI MOBİL ROBOT YÖRÜNGE TAHMİNİ ve KONTROLÜ

Bir araştırma projesi desteği kapsamında, rastgele kurulan engellerin konumunu ve robotun konum ve yönelimini oda tavanına konumlandıran  kameralardan  tespit eden, engeller arasında geçiş için yörünge planlaması yapan ve bu yörüngenin takibi sırasında mobil robotu geri beslemeli olarak kontrol eden bir sistem geliştirilmiş, bu sistem üzerinde modüler olarak farklı kontrol ve yörünge planlama algoritmalarının denenebildiği bir test platformu olarak kullanılmıştır.

matlab uygulama örneği

matlab uygulaması

Matlab Uygulaması 4

SES TANIMA ile ÇIKIŞ KONTROL SİTEMİ

Bir tez projesi desteği kapsamında, sisteme tanıtılan sesler ile verilen ses komutlarının benzerlik patternlerini karşılaştıran, uyuşma yüzdeleri belirli seviyenin üstünde olduğu taktirde seri port ve ethernet portlarına bağlı sistemleri kendi ses kimliklerine uygun olarak çalıştıran, bir algoritma tasarlanmış, bu şekilde akıllı ev çözümü demonstrasyonu yapılmıştır.

matlab uygulaması

matlab  uygulaması

 

Matlab projelerine / ödevlerine / tezlerine doğrudan destek sağlanılmamaktadır.

Sadece Matlab Özel Ders veya Matlab Grup Ders desteği sağlanılmaktadır.

 

 

 

 

One thought on “Matlab Uygulamaları – Matlab Örnekleri

  1. Pingback: OPTİMAL KARGO DAĞITIM YÖRÜNGESİ TAHMİNİ | Matlab Özel Ders Akademi

Comments are closed.