while döngüsü

MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Matlab Programlama

Matlab for döngüsü

while komutunu, Matlab’da yazacağımız programda tekrar eden bir eylem var ise kullanıyoruz. for döngüsünden farklı olarak while döngüsünde döngünün kaç kere tekrar edeceği belli değildir. Onun yerine while döngüsünde döngü bir şarta bağlanmıştır.

while döngüsü bu şart SAĞLANDIĞI SÜRECE döngü devam eder.

Genellikle while komutu yazılarak yazılan programlarda while döngüsü içinde bu koşulu ihlal edecek bir ifade bulunur.

while döngüsü örnek programı:

while döngüsü program örneği

while döngüsü program örneği

 

while döngüsü örneği için yukarıda oluşturulan programın açıklaması:

toplam ve sayi isminde iki değişken tanımlanmıştır. toplam değişkenin ilk değeri 0 olarak atanmıştır. toplamın başlangıçtaki değeri sıfır olduğu için toplam < 100 koşulunu sağlamaktadır. Bundan dolayı program akışı döngünün içine girecektir. Döngü içerisinde  “sayi = input(‘sayi giriniz: ‘) “ komutuyla kullanıcıya sayı girmesi için mesaj gönderilecek ve kullanıcının değer girişi yapması beklenecektir. Kullanıcı tarafından girilen bu değer sayi değişkenine atanacaktır. “toplam = toplam + sayi;” komutuyla ise toplam değeri sayı değeri kadar artırılacaktır.” fprintf(‘Toplam = %d \n’, toplam)” komutuyla ise toplam değişkeninin o anki değeri komut penceresine yazdırılacaktır. Bu durum girilen sayıların toplam değeri toplam <100 değerini sağlayıncaya kadar devam edecektir.

Ne zamanki toplam değişkeni 100’den büyük değere sahip olacaktır, o zaman program akışı bir sonraki döngüye girmeyecektir.

MATLAB KURSU İÇİN TIKLAYIN.

Skype üzerinden online canlı özel ders için tıklayın.