if komutu

MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Matlab Programlama

if komutu

if komutu bir şartın (condition) gerçekleşmesi / gerçekleşmemesi durumunda yapılacak işlemleri (statement) belirler.

Buna örnek olarak bir sayının belli bir değerden büyük / küçük / eşit olup olmadığı şartları olabilir.

if komutunun Matlab’da farklı kullanımları vardır.

  1. if yapısı
  2. if-else yapısı
  3. if-elseif-else yapısı

 Örnek1 : if komutu

Matlab ekranından öğrencinin notu sorulsun. Kullanıcı ekrandan öğrencinin notunu girsin. Eğer öğrenci 60 ve 60’dan yukarı not almış ise o zaman ‘Öğrenci sınavı geçti.’ mesajı versin.

Matlab kodu:————————————————————————————

sinav_notu = input(‘Ögrencinin notunu giriniz’);

if sinav_notu >= 60
disp(‘Ögrenci sinavi gecti’)
end

—————————————————————————————————–

If komutunun yanındaki şart (condition) doğru olduğunda bu 1 sinyali üretecekdir. Yanlış olduğunda ise 0 sinyalı üretecektir. if komutu, yanındaki ifade doğru olduğunda (1 sinyalı ürettiğinde), if ile end arasındaki ifadeleri gerçekleştirecektir.

Yukarıdaki örnekte, kullanıcı tarafından girilen öğrenci notu 60 ve 60’dan büyük ise ‘Ögrenci sinavi gecti’ mesajı verecektir. Eğer değil ise hiç bir işlem gerçekleştirmeyecektir.

Örnek 2: if – else

Şimdi ise kullanıcı ekrandan öğrencinin notunu girsin. Eğer öğrenci 60 ve 60’dan yukarı not almış ise o zaman ‘Öğrenci sınavı geçti.’ , eğer değil ise ‘Öğrenci sınavdan kaldı’ mesajı versin.

Matlab kodu:————————————————————————————

sinav_notu = input(‘Ögrencinin notunu giriniz ‘);

if sinav_notu >= 60
disp(‘Ögrenci sinavı gecti’)
else
disp(‘Ögrenci sinavdan kaldi’)
end

—————————————————————————————————

If komutunun yanındaki şart (condition) doğru olduğunda (1 sinyalı ürettiğinde) altındaki (if ile end arasındaki ) ifadeleri gerçekleştirdiğini bir önceki örnekte göstermiştik. Ancak bir önceki örnekte şart gerçekleşmez ise (0 sinyali ürettiğinde) program hiç bir işlem gerçekleştirmemişti. Şimdi bu Matlab koduna else ifadesi ekleyerek, mevcut şartların hiç biri gerçekleşmez ise programa ne yapacağını belirtiyoruz.Bundan dolayı else ifadesinin yanına hiçbir zaman bir şart ifadesi yazmıyoruz. Çünkü else hiçbir koşulun gerçekleşmediği durumda yapılacak ifadeyi belirtir. Kendisi yeni bir şart getirmez. Yeni bir şart işlemini  ‘elseif ‘  ifadesi ile getiririz. Onun için ‘elseif’ ile ‘else’ ifadeleri karıştırılmamalıdır.

Yukarıdaki örnekte kullanıcı tarafından girilen sınav notunun 60 ve 60’dan büyük olmaması durumda ne yapılacağı (‘Öğrenci sınavdan kaldı’ mesajının verilmesi) else ile belirtilmiştir.

Örnek 3: if – elseif – else – end

Şimdiki örneğimizde ise kullanıcının girdiği sinav notuna göre bunu “zayıf – orta – iyi – pekiyi” şeklinde sınıflandıralım.

0-49 Zayıf
0 – 69 Orta
70- 84 İyi
85-100 Pekiyi

Matlab kodu:————————————————————————————

sinav_notu = input(‘Ögrencinin notunu giriniz ‘);

if sinav_notu > 84
disp(‘Pekiyi’)
elseif sinav_notu > 69
disp(‘iyi’)
elseif sinav_notu > 49
disp(‘orta’)
else
disp(‘zayif’)
end

——————————————————————————————–

If – elseif -else yapısında program sırasıyla şartları sınar, sırasıyla sınadığı şartlardan herhangi birisi doğru olduğunda (1 sinyalı ürettiğinde ) geri kalan şartları sınamaz, onların doğru olup olmasıdığını kontrol etmez. Misal verecek olursak, kullanıcı tarafından sınav notu 90 olsun. Bu hem 84’den büyük olma, hem 69’dan büyük olma, hem de 49’dan büyük olma şartlarını sağlar. Ancak program çalışırken 84’den büyük olma koşulunu sağlar ve ‘Pekiyi’ mesajını yazdırır. Bu koşulu sağladı ve gerekli ifadeyi gerçekleştirdiği için diğer ifadeleri sınamaz. Yani ‘iyi’ ve ‘orta’ mesajlarını VERMEZ.

Bir önceki örnektede vurguladığımız gibi ‘else’ ifadesinin yanında bir şart ifadesi bulunmaz. Else geriye kalan tüm olasılıklar demektir. Bu da bu program için 0 ila 49 arasında bulunma durumudur.

MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Skype üzerinden online canlı özel ders için tıklayın.