for döngüsü

MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Matlab Programlama

Matlab for döngüsü

for komutunu, Matlab’da yazacağımız programda tekrar eden bir eylem var ise kullanıyoruz. Örnek verecek olur isek,

Matlab’da açacağımız bir editorde disp(‘Merhaba’) komutunu yazar ve çalıştırsak, komut ekranında aşağıdaki çıktıyı alırız.

Merhaba

Ancak; disp(‘Merhaba’) komutunu for döngüsü içinde işletecek olur isek bu eylemi (disp komutu ile ekrana mesaj yazdırma) istediğimiz kadar tekrar etmiş olacağız.

for döngüsü örnek 1

 

Yukarıda yazan programı yazıp çalıştırdığımızda; aşağıdaki sonucu alırız.

Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba

Yukarıdaki  programda for döngüsü içerisindeki (for ile end arasındaki kısım) 8 kez tekrar etmiştir.

for döngüsünün yapısını inceleyecek olursak; for ifadesinden sonra ‘ i = 1:8 ‘ şeklinde bir ifade görüyoruz.

for i = 1:8

<tekrar edecek komutlar>

end

Daha önceki derslerden de bildiğimiz üzere i= 1:8 ifadesi Matlab’da bir vektör oluşturacaktır. Öyleki bu vektörün adı i olacak ve elemanları 1’den başlayan 1’er 1’er artarak 8’de bitecektir. Yani i = [1 2 3 4 5 6 7 8] ifadesinin başka bir yol ile tanımlanmasından ibarettir. İşte bu vektörün eleman sayısı kadar for döngüsü tekrar edecektir. Yanı for ile end arasındaki ifade vektörün eleman sayısı kadar yinelenecektir.

for döngüsü ile ilgili olarak başka bir  örnek verecek olursak.

for k= [4 6 -1 60 0 ]

<tekrar edecek komutlar>

end

şeklinde oluşturacağımız bir kod aradaki eylemi 5 kez (for’dan sonraki vektörün eleman sayısı kadar) tekrar edecektir.

For ifadesinden sonra gelen vektör döngü içerisinde GEÇMİYORSA, sadece döngünün kaç kez gerçekleşeceği hakkında bilgi verir, vektörün hangi değerlerden oluştuğunun bir önemi olmaz.

MATLAB KURSU İÇİN TIKLAYIN.

ANCAK döngü değişkeni, for döngüsü içinde GEÇİYORSA, o zaman for döngüsünde kaçıncı döngüde ise o sıradaki değerini alacaktır. Örnek:

for döngüsü için aşağıdaki kod yazılıp çalıştırılırsa:

Matlab for döngüsü figure 2

Matlab Komut Penceresi’nden aşağıdaki sonuç alınır.

Merhaba
i = 1
Merhaba
i = 2
Merhaba
i = 3
Merhaba
i = 4
Merhaba
i = 5
Merhaba
i = 6
Merhaba
i = 7
Merhaba
i = 8

Görüldüğü üzere döngü 8 kez (for döngüsünden sonra gelen vektörün elemanı kadar ) tekrarlanmıştır. Arada kalan ifadeler

disp(‘Merhaba’)
fprintf(‘i = %d \n’, i)

yani ekrana her döngüde ‘Merhaba’ ifadesi yazdırılacak ve her döngüde i değişkenin değeri yazdırılacaktır.  Eğer program aşağıdaki şekilde olsaydı;

Matlab for döngüsü figure 3

Aşağıdaki sonucu elde ederdik:

Merhaba
i = 4
Merhaba
i = -1
Merhaba
i = 5
Merhaba
i = 7

Görüldüğü üzere döngü for ifadesinden sonraki vektörün eleman sayısı kadar döngü yinelenmiş ve her yinelenmede döngü değişkeni sırasıyla vektördeki eleman değerlerini almıştır.

Matlab Özel Ders Ücretler

Matlab Özel Ders Ücretleri

E-posta:

matlab.akademi@yandex.com

GSM: +90 507 8165710

MATLAB ÖZEL DERSİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Skype üzerinden online canlı özel ders için tıklayın.