Matlab’a Hızlı Giriş

Matlab Programının Klasik Görüntüsü resimdeki gibidir.

matlab ekranı

Matlab görüntüsü klasik görünümde (default) 4 ana bölümden oluşur.

  1. Komut Ekranı (Command Window)
  2. Çalışma Alanı (Workspace)
  3. Kullanılan Klasör (Current Folder)
  4. Komut Geçmişi (Command History)

Komut Ekranı:

Komutları girdiğimiz ekrandır. Matlab ile bizim aramızdaki arayüzdür.

Çalışma Alanı:

Matlab ile çalışırken, çalışma esnasında tanımlanan sabitler (constant) ve değişkenler (variables) burada saklanır. Çalışma alanında tutulan sabit ve değişkenleri  Matlab’da çağırdığımızda, o oturum boyunca bilinirler. Programı, yani Matlab’ı kapattığımızda silinirler. Bir sonraki oturumda hatırlanmazlaz.

Kullanılan Klasör:

Çalışmalarımızı kaydettiğimiz klasördür. Bir  m-dosy veya   m-fonksiyon ‘u çağırdığımızda, Matlab bunları bulmak için bu klasöre bakar.

Komut Geçmişi:

Matlab’da program yazmayı kolaylaştıran bir ekrandır. Daha önce girdiğimiz komutlar bu ekranda görülür. Tekrar aynı komutu girmek istediğimizde buradan girebiliriz.

Matlab’da Aritmetik İşlemler:

Matlab aynı zamanda güçlü bir hesap makinesidir.

Matlab’ın Komut ekranından toplama, çıkarma, bölme, çarpma, üstü gibi aritmetik işlemleri girip enter tuşuna bastığımızda sonuçları bize ‘ans’ (answer) olarak verecektir.

Örnekler:

>> 2+3ans =5 >> 2-2ans =0 >> 2/3ans =0.6667 >> 5^3ans =125 >> 5^-3ans =0.0080

 

Matlab’da  Komut Satırında Düzeltme Yapma

Diyelim ki Matlab’da Komut Ekranında Aşağıdaki işlemi giridiniz.

 

Matlab Özel Ders Ücretler

Matlab Özel Ders Ücretleri

E-posta:

matlab.akademi@yandex.com

GSM: +90 507 8165710